8


می ترسم از روزی که وقتی داشتی کلاغ پر بازی می کردی بگی

کلاغ.....پر

گنجشک.....پر

پروانه.....پر

ماجده.....پر

و آنگاه چشم های تو می مانند

و...

اشک هایی که حاضر به باورشان نیستم!


#بی_مخاطب

امضا:ماجده 1397/1/3

Designed By Erfan Powered by Bayan