21+ پی نوشت

صدامو میبرم بالا گویی دلم میخواهد تمام جهانیان حرف هایم را بشنوند...

اما نمیدانم چرا به یکباره همه چیز را از یاد بردم

تمامی غم های پنهان در سینه ام اکنون گویا بی دلیل نشسته اند..‌

من دیگر چیزی را به یاد نمی آورم...🙃


+ماجده در ثانیه ای از همین امروز...مرد!پی نوشت:سیزده روز مدت زمان خوبی بود تا برای اولین بار خودم باشم ...با تمام غم ها و شادی هایم...

"خدایا شکرت"


علی یارتان❤

Designed By Erfan Powered by Bayan