16

همیشه وقتی حالم بده...

وقتایی که از دست یکی عمیقا ناراحت میشم

وقتایی که قلبم راحت میشکنه...

همه ضمیرا جمع میشن...

همه فعلا جمع میشن تا دق و دلیمو سر همین جمع کردنا بریزم...

تا شاید آروم شم...

تا شاید ناراحت بشه از فعل جمع هام و برگرده...اما 

هه بیخیال من...بیخیال ناراحت شدنام...بیخیال قلبم...و بیخیال چشمای اشکیم ....

مهم تویی و جایی که حال دلت خوبه...

مراقب لبخندات باش داداشی❤+نظرات همه جا بسته میشود...تا روزی که برگردم و پر انرژی زندگی تو بیانو شروع کنم دوباره

Designed By Erfan Powered by Bayan