19

کوه نورد نیستم

نه.

من برای دیدن دشتم

به قله میرممحو/علیرضا روشن+شاید کمی آرام شده ام....!

Designed By Erfan Powered by Bayan