18

همیشه وقتی حالم بده...شروع میکنم به نوشتن

نوشتن از هر دری

نوشتن از همه چیز...

مهم نیست که خیلی چرت و پرت بشه

مهم نیست که تهش خودمم نمیتونم بخونمشون

مهم فقط ی چیزه و اونم اینه که

اگه وقتی بچه بودم گریه آرومم میکرد...الان نوشتن آرومم میکنه

+ی خواهشی داشتم

میدونم که خدافظی کردم ولی بهم حق بدین که وقتی نا آرومم بیام اینجا و انقدر بنویسم تا آرامش پیدا کنم....


Designed By Erfan Powered by Bayan