22

نمیدونم چرا همه انقدر به برگشتنم امیدوارن🤔

یعنی سابقم انقدر خرابه😕+متاسفم ولی این یه بارو فک کنم شما اشتباه میکنی...#مخاطب_دار


پی نوشت:به خدا اگه یه پست غمگین دیگه ببینم قاطی میکنم...ی وخ ی اتفاقی میفته که نباید بیفته ها...

ببین من کی گفتم خواهر من!

Designed By Erfan Powered by Bayan